Tovesvej, Vejgaard, Aalborg, Danmark

Persondatapolitik

Ansvar- og privatlivspolitik på Vejgaard-fysioterapeut.dk

Ejeroplysninger
Vejgaard-fysioterapeut.dk
Mail: kommer snart

Google Analytics cookies
vejgaard-fysioterapeut.dk bruger Google Analytics til at indsamle data om de besøgende. Al data bruges kun til intern brug, og videregives ikke til andre parter.

Andre cookies
vejgaard-fysioterapeut.dk bruger cookies til at registrere henvisninger til de løsninger, som jeg anbefaler. På den måde holder jeg øje med hvor mange af vores besøgende, der er interesseret i at bruge min rådgivning. Følgende tredjeparter har adgang til cookies: Ingen.
Hvis du ønsker at blokere eller slette cookies, kan du læse mere her.

Ansvarsfraskrivelse
vejgaard-fysioterapeut.dk er rig på information omkring fysioterapi, massage og behandling, og jeg gør mit for at holde siden opdateret med korrekte informationer og priser. Jeg kan dog ikke holdes til ansvar, hvis der viser sig at være fejl i undersøgelser eller informationer, som jeg refererer til.

Ris og ros
Hvis du har kritik af hjemmesiden, er du mere end velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forhold til fysioterapeutisk behandling kan jeg notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold i den journal, som jeg har pligt til at foretage iflg. sundhedslovgivningen. Se evt. mere i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de i journalen helbredsmæssige oplysninger om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. Dette følger reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Alle disse oplysningerne anvendes til brug for en sikker og god behandling af dig samt til den nødvendige administrative funktion. Dine oplysninger bliver bevare sikkert og fortroligt, som jeg er forpligtet til.

I tilfælde af at jeg skulle anvende dine kontaktoplysninger til nyhedsbreve eller anden markedsføring, så indhenter jeg først dit samtykke. Anvendelsen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Videreformidling af oplysninger

Jeg har efter sundhedsloven tavshedspligt. Dette betyder at jeg ikke deler dine helbredsmæssige eller andre følsomme oplysninger med andre. Hvis det er skønnet nødvendigt for din behandling kan jeg udveksle helbredsmæssige oplysninger med kollegaer. Disse har ligeledes tavshedspligt, og der vil ikke ske udveksling af navn eller anden personfølsomme oplysninger så som cpr.nr.. Din identitet deles ikke med andre med mindre du giver samtykke til andet.

Efter reglerne i sundhedsloven kan der i meget særlige tilfælde ske videregivelse af oplysninger uden samtykke. Typisk vil det være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Jeg registrerer oplysninger til brug for afregningsformål. De kan udveksles med betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Såfremt din behandling helt eller delvist financiers af andre end dig selv, fx. et forsikringsselskab, vil der videregive oplysninger om behandlingen, til den der betaler.

Hvor lang tid opbevares dine oplysninger?

Styrelsen for Patientsikkerhed har fastlagt et tidsrum for hvor længe din journal skal opbevares. Tidsrummet for opbevaring er 5 år fra sidste journalnotat, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Oplysninger der bruges til bogføring og afregning, bliver opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde gældende regler herom.

Dine rettigheder om oplysninger

Ønsker du indsigt i dine oplysninger, som jeg har registeret på dig, kan du kontakte os. Mener du der er fejl i din journal kan du bede om at få lavet ændringer. Autorisationslovens § 24 siger at jeg ikke må slette oplysninger i din journal.

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, så skal du indgive det til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Nærmere oplysninger finder du hos Datatilsynet.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. De kan kontaktes på stsp.dk.

Andre oplysninger

Ønsker du at læse mere om vores politik, så henviser jeg til vores side om privatlivs-politik. Her kan du få yderligere information om emnet. Oplever du at vi har mangler eller fejl i vores oplysninger, så kontakt os gerne. Find vores kontaktoplysninger under “Ejeroplysninger“.