Tovesvej, Vejgaard, Aalborg, Danmark

GLA:D træning

Artroseskole i Aalborg

Slidgigt, også kaldet artrose, rammer rigtig mange danskere. Tilstanden ses ofte som slidgigt i knæ og slidgigt i hofte. GLA:D træning har vist at være meget effektivt til at mindske smerter og øge funktionsniveauet. Jeg kan tilbyde GLAD træning, men du kan med stor sandsynlighed undgå flere ugers dyr GLAD holdtræning. Det vil en forundersøgelse hos mig kunne afklare. Kontakt mig for yderligere uforpligtende information og forklaring.

Se kontakt info

Vælger du at få hjælp til dine artrose smerter (slidgigt-smerter), så har jeg god og stor erfaring på området med behandling. I flere år har jeg forsket i knæartrose, og været tilknyttet flere forskellige forskningsprojekter med det formål at finde den mest optimale behandling. Jeg sørger for:

  • at vi finder årsagerne til dine smerter
  • et individuelt og målrettet forløb – enten GLAD forløb eller noget mere simpelt
  • at få dig i en væsentlig bedre træningstilstand ift. før forløbet
  • at afhjælpe dine smerter
  • at du bliver klogere på din egen krop
  • at lære dig hvordan du forebygger fremtidige smerter og holder smerterne borte

Symptomer på slidgigt

Symptomer på slidgigt kan være smerter i leddet, oplevelse af stivhed, krepitationer (skurren fra leddet), hævelse, nedsat bevægelighed og episoder med pludselig ledsvigt (fx at knæet giver efter under dig). (1)

Hvordan foregår træningen?

Artrose træning foregår oftest som holdtræning af 2-8 personer. Der vil være forskellige øvelser, som kan variere i sværhedsgrad. Med tiden vil sværhedsgraden øges, når det vurderes, at du er klar til det. Stort set alle kan deltage, da øvelserne netop kan gøres nemmere og sværere. Forløbet tager 8 uger med træning 2 gange om ugen. Løbende vil der blive holdt øje med hvordan dine smerter udvikler sig, og der vil blive taget individuelle vurderinger – evt. supplere med manuel behandling og øvelser hvis nødvendigt.

Fordele ved at vælge mig:

  • Mange års erfaring med artrose behandling
  • Har gode resultater og feedback
  • Har været med i GLA:D opstart og opbygning
  • Giver individuel behandling og god tid til hver deltager

Book en tid

GLA:D træning aalborg hos https://www.vejgaard-fysioterapeut.dk/
En af øvelserne i GLA:D træningsprogrammet inkluderer en stepbænk

Gigtsmerter

Gigt og slidgigt (artrose) er en af de største årsager til smerter og forringet livskvalitet på verdensplan. Der findes et hav af gode råd til hvordan du kan reducere gigtsmerter. Råd kan være at træne, spise gigtpiller, reducere stress eller tage kosttilskud. Men hvad vil egentlig hjælpe dig?

For at besvare dette spørgsmål kræves der en individuel vurdering. Årsagen til dine gigtsmerter kan være mange, og både bestå i uhensigtsmæssigt bevægemønster, dårlig fysisk form, for stor vægt, uhensigtsmæssig kost og andre muskuloskeletale problemstillinger.

Nogle af de faktorer der er størst evidens for at virke mod gigtsmerter, er træning og vægttab.

Træning mod gigtsmerter

Træning mod gigtsmerter kan kræve professionel rådgivning, da nogle former for træning ikke vil tage hensyn til årsagerne til netop dine smerter. Derfor er der på baggrund af noget forskning udviklet et særlig program til gigtpatienter, der inkluderer rådgivning om slidgigt (artrose), kost, træning, og løbende opfølgning af din tilstand. Øvelserne og de andre nævnte elementer, der har vist god effekt mod gigtsmerter, er en del af GLA:D konceptet.

GLAD træning

Jeg har været med under opstarten af GLA:D sammen med professor Søren T. Skou. Jeg var ansat med den lokale ledelse i et af projekterne, der blev brugt til at vise effekten af træningen. Siden har jeg arbejdet med mange gigtpatienter – også i andre projekter med kroniske gigtsmerter. Jeg har derfor oparbejdet et stort erfarings grundlag for at hjælpe disse patienter, og har lært nogle gode teknikker til smertebehandling og for at målrette øvelser specifikt til den enkelte. Det er mit håb, at kunne bidrage med at hjælpe flest mulige patienter med disse gener. Jeg håber derfor du vil vælge mig til at hjælpe dig.

GLA:D træning er baseret specialiserede øvelser, rådgivning om gigt og kost samt individualiserede udspændingsøvelser hvis nødvendigt.

Jeg har gennem årene erfaret, at hjælpen ofte kan ligge i detaljen. Altså at øvelserne udføres med en kvalitet, der sikrer at de rigtige stabiliserende muskler aktiveres. Dette er også en af årsagerne til, at dem der vælger at lave øvelserne selv uden professionel hjælp, ikke opnår samme gode resultater, som dem der får superviseret træning. Superviseret træning har i forskning vist at give signifikant bedre resultat. Dette skyldes bl.a. at årsagen til smerterne kan findes i måden folk bruger deres krop på – hvordan de aktiverer musklerne, deres gangcyklus mm. Der er ofte også påvirkning i leddene og hvordan disse virker – igen påvirket af musklerne, der kan arbejde for lidt eller for meget.

Heldigvis vil det for mange med artroserelaterede gener være muligt at få en langt mere simpel, billigere og målrettet behandling. Tag kontakt til mig så vil jeg kunne hjælpe dig.

Hvad siger forskning i artrose om træning?

I dag er der lavet så meget forskning på området, at vi kan sige at der er evidens for at træning har en god effekt på gigtsmerter. Vi ved også at superviseret neuromuskulær træning og uddannelse i artrose af en fysioterapeut til patienter med slidgigt (artrose) har en bedre effekt end rådgivning om træning alene. (2)

Forskning har vist at superviseret neuromuskulær træning kan reducere behovet for smertestillende piller. Træningen har også potentiale til at udskyde eller helt undvære operation til patienter, der var indstillet til en TKA (total knæ alloplastik). De fleste deltagere i den randomiserede undersøgelse havde dog størst smertereduktion ved en operation, men også stor risiko for utilsigtet hændelser fx blodprop og infektion. (3)

Vi ved også at inflammation i leddene hos artrose patienter kan være medvirkende årsag til udviklingen af artrose, og at inflammation i leddene betragtes som en af de vigtigste risikofaktorer for udvikling af slidgigt. Tarmens bakteriesammensætning kan muligvis spille en rolle i udviklingen af artrose. Forskning har vist at træning hos artrose patienter har potentiale til at ændre tarmens naturlige bakteriesammensætning. Træning er anbefalet som den vigtigste behandling i forskellige guidelines – både til artrose og mange andre kroniske sygdomme. (4)

Et mindre pilot studie med 25 veteraner med knæartrose viste en kortvarig signifikant forbedring i smerter, stivhed og funktion ved behandling med massage. Deltagerne fik 8 sessioner af 1 times varighed i én uge. (5)

Generelt er det vigtigt at forsøge at finde årsagen til smerterne og hvorfra de kan komme. Smerter i knæ kan fx være refererede smerter fra hoften. Jeg kan hjælpe dig med en mere målrettet behandling, så du undgår at lave unødvendige øvelser.

Læs mere om GLAD på deres hjemmeside.

Book en tid