Tovesvej, Vejgaard, Aalborg, Danmark

Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage er en dyberegående massageform i forhold til wellness massage. Her trykkes der dybere ned i muskler, fasciaer, sener og andre bløddele, som også er tilfældet med sportsmassage.

Fysiurgisk massage, der også er kendt som fysiologisk massage, er godt for en række tilstande:

  • Muskelspændinger
  • Ømme muskler
  • Før/efter fysisk præstation
  • Akutte smerter
Fysiurgisk massage indeholder ofte dybere massagetryk

Book en tid

Muskelspændinger

Muskelspændinger kan med fordel behandles med massage. Muskelspændinger kan opstå af mange årsager: fysisk aktivitet, skader, overbelastning, arbejdsrelateret, stress tilstande.

Bliver muskelspændingerne ikke behandlet kan de i nogle tilfælde medføre kroniske smerter, nedsat bevægelighed, ændret gang- og bevægelse samt nedsat ydeevne (nedsat muskelstyrke).

Den mekaniske virkning af fysiurgisk massage er bl.a en ændring af de kollagenfibre. Dyb massage og tværmassage kan bedre muskelknuder, arvæv, blodgennemstrømning og give bedre forhold for de kollagenfibre, så de kan tilpasse sig de optimale parallelle forhold.

Skyldes årsagen til muskelspændingerne andre forhold som fx en ledproblematik kan det være aktuelt med en fysioterapeutisk vurdering og/eller anden manuel behandling.

Ømme muskler

Ømme muskler kan med fordel behandles med massage. Skyldes ømheden muskelspændinger kan dyb massage eller triggerpunkts behandling være oplagt. De dyberegående tryk kan være med til at løsne spændte muskelfibre, og give bedre fysiologiske forhold.

Før/efter præstation

Før præstation kan musklerne stimuleres og forberedes med rytmiske og kraftige massage slag. Det er med til at tænde kroppen, og forberede den på den kommende begivenhed.

Massage før fysisk aktivitet kan bedre vævets fleksibilitet, mindske risiko for skader og optimere ydelse. Massage op til en præstation giver tid til mental forberedelse, så krop og psyke opnår en god tilkobling. Massage efter præstation har til formål at få muskler til at slappe af, fjerne affaldsstoffer og optimere blodgennemstrømning til muskler, sener og andre bløddele. Massagen består her typisk af langsomme massagestryg samt massageslag på langs af musklens længderetning. Massage efter aktivitet har til formål at:

  • Reducere smerter
  • Forebygge muskelspændinger
  • Lindre forsinket muskelømhed (DOMS)

(1)

Akutte smerter

Massage kan bruges til at behandle akutte smerter. Der kan være flere årsager til akutte smerter fx inflammation, overbelastning og skader. Massagen kan reducere smertefornemmelsen. Tidligere mente man at dette skyldes Gate Control Teorien, som der i dag sættes spørgsmålstegn ved.

Alt andet lige er det alment kendt at stimuli i form af berøring som massage kan påvirke/overdøve andre smertesignaler. Vi skal dog huske, at smerte må ses individuelt, hvorfor årsagen til smerten altid bør inkluderes i enhver vurdering af behandling.

I kliniske guidelines til fx lænde rygsmerter kan massage indgå som en del af anbefalingerne. (2)

Fysiurgisk massage i Aalborg

Jeg tilbyder fysiurgisk massage i Aalborg og i Vejgaard både som mobil massage, firmamassage og på min klinik. Den fysiurgiske massage bør tilstræbe en grundig gennemgang af relevante muskelgrupper, hvor alle spændinger, myoser, væskeophobninger og andet bliver bearbejdet. På den måde kan man i samarbejde med den enkelte sikre en god massage. Se evt. massage priser.

Book en tid